Maki

21. Salmon, 6pcs 89,- Kč
22. Tuna, 6pcs 99,- Kč
23. Shrimp and avocado, 6pcs 89,- Kč
24. Fried shrimp, 6pcs 89,- Kč
25. Shrimp salad, 6pcs 89,- Kč
26. Butterfish, 6pcs 89,- Kč
27. Surimi, 6pcs 79,- Kč
28. Salmon roll, avocado, 6pcs 89,- Kč
29. Mango, 6pcs 79,- Kč
30. Avocado, 6pcs 79,- Kč
31. Radish, 6pcs 69,- Kč
32. Cucumber, 6pcs 69,- Kč
33. Sushi Tam Da, 3pcs 79,- Kč