Starters

A1. Beijing soup 39,- Kč
A2. Shrimp soup 69,- Kč
A3. Tom Kha Gai 49,- Kč
A4. Tom Kha Guei 49,- Kč
A5. Miso soup with tofu 44,- Kč
A6. Miso soup with salmon 49,- Kč
A7. Wakame salad 69,- Kč
A8. Mangový salad 69,- Kč
A9. Salmon salad with rice 219,- Kč
A10. Vietnamese salad 49,- Kč
A11. Fried shrimp in rice flakes, 4ks 119,- Kč
A12. Grilled shrimps, 4ks 119,- Kč
A13. Mini vegan rolls, 5ks 49,- Kč
A14. Spring rolls, 2ks 59,- Kč
A15. Salad rolls, 2ks 59,- Kč
A16. Fried shrimp rolls, 4ks 79,- Kč